سرویس های میزبانی وب در دیتاسنتر ایران (cPanel)

سرویس های میزبانی وب در دیتاسنتر ایران (cPanel)

۵٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران

فضا 500 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 4000 مگابایت
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل فوری

٢،٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 7000 مگابایت
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل آنی

۵٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند(ترافیک ماهانه) 7000 مگابایت
کنترل پنل cPanel
زمان تحویل تحویل آنی

200مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران
 • 200 مگابایت فضای میزبانی
 • 4000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 4 عدد پارک دامنه
 • 1 عدد سایت قابل راه اندازی
10000مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران
 • 10,000 مگابایت فضای میزبانی
 • 150,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 25 عدد پارک دامنه
 • 1 عدد سایت قابل راه اندازی
200مگابایت هاست لینوکس معمولی ایران00
 • 20,000 مگابایت فضای میزبانی
 • 200,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ساب دامنه
 • 30 عدد پارک دامنه
 • 1 عدد سایت قابل راه اندازی