سرور اختصاصی مجازی لینوکس

سرور اختصاصی مجازی IRVDS01 - PV 0 موجود است

2 هسته سی پی یو
2 گیگابایت رم
50 گیگابایت هارد پرسرعت SSD
ترافیک ماهانه ۳۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS02 - PV 0 موجود است

3 هسته سی پی یو
3 گیگابایت رم
80 گیگابایت هارد پرسرعت SSD
ترافیک ماهانه ۵۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS03 - PV 0 موجود است

3 هسته سی پی یو
4 گیگابایت رم
100 گیگابایت هارد پرسرعت SSD
ترافیک ماهانه ۶۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS04 - PV 0 موجود است

4 هسته سی پی یو
6 گیگابایت رم
130 گیگابایت هارد پرسرعت SSD
ترافیک ماهانه ۸۰۰ گیگابایت

سرور اختصاصی مجازی IRVDS05 - PV 0 موجود است

4 هسته سی پی یو
8 گیگابایت رم
150 گیگابایت هارد پرسرعت SSD
ترافیک ماهانه ۱۰۰۰ گیگابایت